Prawie 4 mln na realizację projektu pn. ,,Moja działalność gospodarcza”

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska, członek Zarządu Powiatu w Gołdapi Grażyna Senda, skarbnik powiatu Bożena Radzewicz i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Zdzisław Szczepkowski podpisali dziś w Olsztynie umowę na realizację projektu pn. ,,Moja działalność gospodarcza”.  

Całkowita wartość projektu wynosi 3 835 778,54 zł, przy czym wymagany wkład własny powiatu gołdapskiego to 84 387,15 zł.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego (EGO). Projekt realizowany będzie w okresie od 02.11.2020 r. do 30.06.2023 r. Jego realizacja przyczyni się do wzmocnienia systemu wsparcia osób zamierzających założyć własne firmy, co w efekcie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w podregionie. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Comments are closed.