„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

12 stycznia 2024 roku w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach odbył się etap parkowy ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Ssaki Polski”. Celem etapu parkowego było wybranie drużyny, która będzie reprezentować Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej na etapie wojewódzkim konkursu.
Do etapu parkowego przystąpiło sześć trzyosobowych drużyn z sześciu szkół podstawowych powiatu gołdapskiego. Po raz pierwszy etap parkowy składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie rozpoznawali gatunki ssaków na podstawie zdjęć, zaś w drugiej rozwiązywali indywidualnie test ze znajomości tematu przewodniego konkursu oraz znajomości Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. O wyniku drużyny zadecydowała suma punktów zdobytych przez tworzących ją uczniów.
I miejsce i awans do etapu wojewódzkiego zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi pod opieką pani Małgorzaty Wojciechowskiej – Gutowskiej w składzie: Anna Konieczny, Bartłomiej Kowalski oraz Maria Struh. Gratulujemy! Zwycięska drużyna już w kwietniu br. pojedzie na finał wojewódzki do Mazurskiego Parku Krajobrazowego, gdzie będzie rywalizować z pozostałymi reprezentacjami parków krajobrazowych Warmii i Mazur o wejście do finału ogólnopolskiego.


Pozostałe miejsca:
II miejsce:
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi pod opieką pani Danuty Boguskiej
III miejsce:
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach pod opieką pani Anny Krygier
IV miejsce:
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach pod opieką pani Anny Krygier
V miejsce:
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach pod opieką pani Beaty Staśkiewicz
VI miejsce:
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Boćwince pod opieką pani Beaty Zajkowskiej
 
Najwyższe wyniki indywidualne:
I miejsce:
Anna Konieczny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi
II miejsce:
Aleksandra Cybulska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi
III miejsce:
Łukasz Pojawa ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach


Laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Comments are closed.