Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji

Gołdapska jednostka Policji pożegnała swojego dotychczasowego Komendanta Powiatowego insp. Roberta Marciniaka. Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi będzie teraz pełnić dotychczasowy I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi mł. insp. Sylwester Symonowicz.

 

26 marca Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek odwołał ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi insp. Roberta Marciniaka, a jego dotychczasowe obowiązki powierzył dla I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi mł. insp. Sylwestrowi Symonowiczowi.
Wczoraj (26.03.18) insp. Robert Marciniak pożegnał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie insp. Tomaszowi Klimkowi o zdaniu obowiązków służbowych w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi.
Uroczystość uświetnili liczni goście, w tym: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek. Wicestarosta Grażyna Senda, Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto, Przewodniczący Rady Powiatu Stefan Piech, Wójt Gminy Dubeninki Ryszard Zieliński, Prokurator Rejonowy w Olecku Andrzej Tylenda,  Dowódca 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego płk Sławomir Kojło, Z-ca Dowódcy 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego ppłk Radosław Kudraj, Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim mjr Tomasz Jakubczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi  mł. bryg. Wojciech Szczepanik, Komendant Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach ppłk Bogusław Jakubowski, Z-ca , Komendanta Placówki Straży Granicznej w Gołdapi kpt. Dariusz Giełażys oraz policjanci i pracownicy cywilni KPP w Gołdapi,
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, w swoim wystąpieniu podziękował odchodzącemu ze stanowiska insp. Robertowi Marciniakowi za wspólną służbę, podkreślił profesjonalizm i doświadczenie insp. Roberta Marciniaka, które były podstawą do powierzenia mu stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi. Jednocześnie podziękował za realizowanie zadań na wysokim poziomie, owocną służbę oraz za profesjonalizm i przyjazną atmosferę pracy.
Goście zabrali głos dziękując za oddanie, siłę i spokój, ale przed wszystkim zrozumienie dla problemów mieszkańców powiatu gołdapskiego.  Wszyscy podkreślili stałą gotowość do współdziałania na rzecz bezpieczeństwa.
W imieniu policjantów i pracowników mł. Insp. Sylwester Symonowicz, nadkom. Jerzy Kuprewicz, kom. Ryszard Antolak i Anna Smolska na pamiątkę służby w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi wręczyli insp. Robertowi Marciniak pamiątkową szablę z napisem: „ BÓG, HONOR, OJCZYNA”.
Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi podziękował władzom samorządowym za pomoc i zrozumienie okazane podczas jego służby. Podziękował wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom za profesjonalną i pełną poświęcenia służbę, które przyczyniły się do sukcesywnego ograniczania przestępczości i wzrostu społecznego zaufania do naszej formacji.
 
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Comments are closed.