Powstaje Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Rozpoczęły się prace remontowe na poddaszu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Do końca roku powstanie tam Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Inwestycja jest finansowana ze środków własnych powiatu gołdapskiego oraz dotacji udzielonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Całkowita wartość zadania wynosi 226 502,69 zł, z czego wysokość dotacji to 181 387,00 zł udzielonej w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  

Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w trakcie remontu.
Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w trakcie remontu.

Comments are closed.