Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia

owiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 2 czerwca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (V)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej można składać w okresie 8-10 czerwca 2020 r osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi, w godzinach od 7:30 do 15:00 (do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu).
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi (w okresie 3 – 10 czerwca 2020 r.).

Więcej szczegółów pod adresem: https://goldap.praca.gov.pl/-/12543047-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-bezrobotnych-do-30-roku-zycia

 

Comments are closed.