Powiatowe Dni Pola w powiecie gołdapskim

Dziś z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zorganizowano Powiatowe Dni Pola w powiecie gołdapskim. Jest to wydarzenie towarzyszące Krajowym Dniom Pola w Minikowie, które odbywają się pod przewodnim hasłem „Europejski Zielony Ład na pol@ach w Polsce”. Celem Warmińsko-Mazurskich Dni Pola 2021 jest stworzenie sieci kontaktów pomiędzy nauką a praktyką rolniczą, a więc pomiędzy naukowcami, doradcami i rolnikami, a także zacieśnienie współpracy z instytucjami oraz firmami działającymi na potrzeby rolnictwa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatowego- Pani Marzanna Marianna Wardziejewska starosta gołdapski oraz Pan Andrzej Ciołek wicestarosta gołdapski.

Comments are closed.