Powiat wspiera organizacje pozarządowe

W poniedziałkowe popołudnie starosta gołdapski Andrzej Ciołek spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zostaną wsparte przez powiat dotacjami o łącznej wartości 45 tysięcy zł.

Powiat gołdapski corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu. W tym roku do konkursu wpłynęło 21 ofert, z czego dotacje otrzyma 14 projektów zgłoszonych przez 12 organizacji. Wsparciem objęte zostanie m.in. Święto Sękacza, II Przegląd Piosenki w Żabinie, Zażynki w Lisach, Program Stypendialny Aktywny Student, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną.

Starosta podziękował organizacjom za ich nieocenioną aktywność i lata wspaniałej działalności. Z okazji przypadającego 27 lutego Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych  życzył wytrwałości, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz satysfakcji z podejmowanych działań.

Lista ofert złożonych do Programu Współracy_2018_org

Comments are closed.