Powiat wesprze policję

Na wniosek komendanta powiatowego policji w Gołdapi insp. Andrzeja Żylińskiego zarząd powiatu podjął decyzję o rekomendowaniu Radzie Powiatu dofinansowania w kwocie 10 000 zł zakupu mebli i wyposażenia do nowej siedziby KPP w Gołdapi.
23 lutego 2016 r. radni powiatowi na wspólnym posiedzeniu Komisji podtrzymali decyzję zarządu.
O problemach związanych z brakiem funduszy na zakup wyposażenia komendant wspomniał już podczas rocznej odprawy policji 5 lutego br. Wtedy też starosta gołdapski Andrzej Ciołek zadeklarował pomoc. Dzięki decyzji zarządu powiatu pomieszczenia oficera dyżurnego zostaną kompleksowo umeblowane i wyposażone.
W nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi brakuje jeszcze wyposażenia innych pomieszczeń – zarówno mebli, jak i sprzętu łączności. Jednakże decyzja zarządu powiatu to dobry znak i nadzieja na równie przychylne stanowiska samorządów gminnych i policji wojewódzkiej, które pozwolą na sprawne dokończenie inwestycji.

Comments are closed.