Powiat stawia na wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych

14 listopada Zarząd Powiatu w Gołdapi podpisał umowę na zadanie pn. „Bądź uważnym i ostrożnym pieszym”, które realizowane jest w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Zadanie ma na celu modernizację przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Partyzantów
i Kombatantów
w Gołdapi. Wymienione zostaną istniejące oznakowania pionowe i poziome w obrębie czterech przejść dla pieszych.

Aby zwiększyć czujność i koncentrację kierowców przed przejściem na ul. Partyzantów na jednej tablicy zostanie umieszczony aktywny znak D-6 wraz z tabliczką T-27 wskazującą, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Takie aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych jest rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo pieszych, a wśród kierowców ma wypracować nawyk zwalniania przed przejściami dla pieszych.

W rejonie dwóch przejść stanowiących ciąg komunikacyjny, wykonane zostanie oznakowanie, poprzez namalowanie na chodnikach hasła „ODŁÓŻ TELEFON I PRZEJDŹ BEZPIECZNIE”. Takie oznakowanie ma przyciągnąć wzrok i zwrócić uwagę pieszych, aby decyzja o przejściu przez jezdnię poprzedzona była odłożeniem z ręki telefonu i sprawdzeniem czy droga jest wolna i bezpieczna.

Aby ograniczyć możliwość wtargnięcia dzieci na jezdnię, zostaną uzupełnione bariery ochronne oraz  zostanie wymieniony istniejący szlaban.

Ponadto w ramach realizowanego projektu „Bądź uważnym i ostrożnym pieszym zorganizowane zostaną działania edukacyjno-profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości wśród dzieci
i młodzieży na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zachowania się w okolicy i na przejściach dla pieszych, a także kształtowania pozytywnych postaw wśród mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Comments are closed.