Powiat przekazał gminie środki PFRON

Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek oraz Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisali dziś umowę na środki z PFRON.

Mając na uwadze dobro niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gołdapskiego samorząd powiatowy (jako realizator programu) wystąpił do PFRON o środki na likwidację barier architektonicznych i transportowych. W odpowiedzi na wystąpienie powiatu gołdapskiego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył 126089,00 zł na realizację zaplanowanych działań. Dzięki dofinansowaniu z PFRON Szkoła Podstawowa nr 3 oraz 5 otrzymają środki na podjazd dla niepełnosprawnych uczniów, a Szkoła Podstawowa nr 3 dodatkowo na schodołaz do transportu wózków inwalidzkich na piętra wewnątrz budynku. Kolejne środki trafią do Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie, które pozwolą na przebudowę pomieszczeń higieniczno– sanitarnych oraz wymianę drzwi wewnętrznych. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi otrzyma mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Comments are closed.