Powiat Gołdapski wśród laureatów programu ,,Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”

Od kilku lat powiat gołdapski aplikuje o środki finansowe w ramach kolejnych edycji ,,Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.” Wśród laureatów z terenu województwa warmińsko – mazurskiego jest również powiat gołdapski, co nas bardzo cieszy.

Otrzymaliśmy dofinansowanie dwóch projektów:

  • „Bądź uważnym i bezpiecznym pieszym” – cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa
  • ON, TY I JA – RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM – cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa
    w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania

Łączna wartość projektów, to kwota: 190 800,00 zł.

Pozyskane środki finansowe umożliwią podjęcie kolejnych działań w aspekcie poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców naszego powiatu.

Więcej informacji wkrótce.

Comments are closed.