Powiat Gołdapski podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na dofinansowanie Oddziałów Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2023/2024

Decyzją Ministra Obrony Narodowej zezwolono Powiatowi Gołdapskiemu – organowi prowadzącemu na utworzenie od dnia 1 września 2023r. Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi oraz Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej udzielił organowi prowadzącemu wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia  Oddziałów Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I (łącznie 60 osób) oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla dwóch Oddziałów Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi:

257 000,00 zł

w tym środki :

– Skarbu Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej  –   205 600,00 zł

– Budżet Powiatu Gołdapskiego – 51 400,00 zł


Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski zwiększa upowszechnienie edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną uwagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

Comments are closed.