Powiat Gołdapski otrzymał od PFRON środki finansowe

Wzorem lat ubiegłych Powiat Gołdapski (jako realizator programu) wystąpił do PFRON o środki na likwidację barier architektonicznych. W odpowiedzi na wystąpienie powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył blisko 78 000 zł na realizację zaplanowanych działań.

Dzięki dofinansowaniu z PFRON Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi otrzyma środki na dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze szkoły nastąpi wymiana posadzek i stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Stosowna umowa została już podpisana między Powiatem Gołdapskim a Gminą Gołdap.

Comments are closed.