Powiat gołdapski otrzyma od PFRON ponad 220 tys. zł

Mając na uwadze dobro niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gołdapskiego samorząd powiatowy (jako realizator programu) wystąpił do PFRON o środki na likwidację barier architektonicznych i transportowych. W odpowiedzi na wystąpienie powiatu gołdapskiego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył 223 363,95zł na realizację zaplanowanych działań. Dzięki dofinansowaniu z PFRON Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3 oraz nr 5 otrzymają środki na adaptację łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa w Grabowie na podjazd dla niepełnosprawnych uczniów.

Już niebawem powiat gołdapski podpisze umowę z PFRON, a następnie przekaże środki na rzecz gminy i jej jednostek.

Comments are closed.