Powiat gołdapski otrzyma od PFRON ponad 127 tys. zł

Mając na uwadze dobro niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gołdapskiego samorząd powiatowy (jako realizator programu) wystąpił do PFRON o środki na likwidację barier architektonicznych i transportowych. W odpowiedzi na wystąpienie powiatu gołdapskiego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył 127980,33 zł na realizację zaplanowanych działań. Dzięki dofinansowaniu z PFRON Szkoła Podstawowa nr 3 oraz 5 otrzymają środki na podjazd dla niepełnosprawnych uczniów, a Szkoła Podstawowa nr 3 dodatkowo na schodołaz do transportu wózków inwalidzkich na piętra wewnątrz budynku. Kolejne środki trafią do Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie, które pozwolą na przebudowę pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz wymianę drzwi wewnętrznych. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi otrzyma mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych. Już niebawem powiat gołdapski podpisze umowę z PFRON, a następnie przekaże środki na rzecz gminy i jej jednostek.

Comments are closed.