Powiat gołdapski na podium

Trzecie miejsce zajął powiat gołdapski w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii Powiaty do 60 tys. mieszkańców prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, otrzymując tym samym tytuł LAUREATA RANKINGU POWIATÓW.

Jest to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.
Ranking trwa przez cały rok i jest prowadzony w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Eksperci ZPP oceniają jednostki samorządu terytorialnego według kryteriów mieszczących się w jedenastu grupach tematycznych:
• działania proinwestycyjne i prorozwojowe;
• rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;
• rozwój społeczeństwa informacyjnego;
• rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
• umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
• promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
• promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu;
• wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej;
• promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych;
• współpraca krajowa i międzynarodowa;
• działania promocyjne.
Powiat gołdapski od kilku już lat plasuje się co roku w pierwszej piątce najlepszych powiatów w swojej kategorii. Zdaniem wielu samorządowców Ranking ZPP jest najbardziej obiektywną oceną działalności powiatów.

logo

Comments are closed.