XXXVII (37) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

Zapraszam na XXXVII (37) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 19 maja 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi,
ul. Wojska Polskiego 18, (sala gimnastyczna)

 

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdap

Alicja Anna Iwaniuk