XXXVI (36) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXXVI (36) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 grudnia 2019 roku o godz. 11.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia z panią Zofią Syperek na kierowanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Gołdapi, ul. Słoneczna 7B, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi – referuje Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2019 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska