XXXIX (39) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXXIX (39) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 15.45
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej – referuje Sekretarz Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska