XXXII (32) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

Zapraszam na XXXII (32) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 28 stycznia 2021 roku o godz. 12.00  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXI (31) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Informacja dotycząca funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Sp. z o.o. w Gołdapi w 2020 roku.
 8. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi w 2020 roku.
 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2020.
 10. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w roku 2020.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2020.
 12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2020 r.
 13. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037,
  3. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021,
  4. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Zapytania Radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 19. Sprawy różne.
 20. Wolne wnioski.
 21. Głos wolny.
 22. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Anna Falińska