XXXI (31) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

 

Proponowany porządek obrad XXXI (31) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 13 listopada 2019 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX (29) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanki Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie – referuje Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi,
  2. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  3. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska