XXVI (26) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 Zapraszam na XXVI (26) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
   w dniu 31 lipca 2020 roku o godz. 12.00  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka. 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały”,
    2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036,
    3. zmian budżetu powiatu w roku 2020.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

   

 Przewodnicząca Rady Powiatu
 w Gołdap

Anna Falińska