XXV (25) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XXV (25) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 11.00   
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036,
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2020.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

   

 Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdapi

 Anna Falińska