XXIX (29) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

Zapraszam na XXIX (29) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 12.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko- Mazurskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/128/2020 Rady Powiatu w Gołdapi.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., pozycja 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska