XXIV (24) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XXIV (24) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 11.00   
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXI (21), XXII (22) i XXIII (23) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2020,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałej Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Wolne wnioski.
 15. Głos wolny.
 16. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

    

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdap

 Anna Falińska