XXIV (24) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

Zapraszam na XXIV (24) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,|
Księdza Popiełuszki 2, (sala gimnastyczna)
w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 11.00

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXII (22) posiedzenia Komisji.
  4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 – referuje Skarbnik Powiatu.
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2020- referuje Skarbnik Powiatu.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne wnioski.
  9. Wnioski Komisji.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Wiceprzewodnicząca Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Grażyna Senda