XXII (22) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XXII (22) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 11.15  w siedzibie
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi
ul. Księdza Popiełuszki 2, (sala gimnastyczna)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI (21) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi.
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036.
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2020.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałej Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Wolne wnioski.
 15. Głos wolny.
 16. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

   

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdapi

 Anna Falińska