XXII (22) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

 

Proponowany porządek obrad XXII (22) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 1550
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2. 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S16 łączącej Miasto Ełk z Olsztynem  oraz innymi miejscowościami – referuje Starosta Gołdapski.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska