XX (20) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XX (20) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 31 maja 2018 roku o godz. 1240
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej w Węgorzewie i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.