XVII (17) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XVII (17) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godz. 1245
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Gołdapskiego referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

                                                                                   

                                                                                                    Starosta Gołdapski

                                                                                 Marzanna Marianna Wardziejewska