XV (15) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XV (15) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 16 września 2019 roku o godz. 16.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XIV (14) posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2019 w Powiecie Gołdapskim – referują:
  • Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 5. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 – referują:
  • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 referują:
  • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N- na odcinku Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki”- referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034 referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2019- referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Wnioski Komisji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., 511 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski