XLVIII (68) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLVIII (68) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 22 grudnia 2020 roku o godz. 1230
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu uchwał Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku – referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska