XLVIII (48) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLVIII (48) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 4 czerwca 2020 roku o godz. 1620
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 1464/2, 1463/5 o łącznej pow. 0,1717 ha, położonej w Gołdapi przy ul. 11-go Listopada 1 – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.             

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska