XLVII (47) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XLVII (47) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 28 stycznia 2022 roku o godz. 13.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVI (46) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym
  oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
 8. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w roku
 9. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2021.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2021.
 11. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
  przez Powiat Gołdapski w 2021 r.
 12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
 13. delegowania dwóch radnych powiatu na członków Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku w Powiecie Gołdapskim,
 14. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi
  na 2022 rok,
 15. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022,
 16. podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania,
 17. podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodziny”.
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Zapytania Radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 22. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 23. Sprawy różne.
 24. Wolne wnioski.
 25. Głos wolny.
 26. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk