XLVII (47) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad XLVII (47) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 10.45
w siedzibie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
Księdza Popiełuszki 2, (sala gimnastyczna)

 

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Głos Puszczy Rominckiej w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego nr PiR 13/2020 pod tytułem „Piknik Noc świętojańska nad Bludzianką – jubileusz świętowania Rominczan”– referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
  3. Rozpatrzenie wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie sprawie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania publicznego „IV Międzykulturowy Przegląd Piosenki” do dnia 31 października 2020 r. oraz zaakceptowanie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej w Węgorzewie i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydział Komunikacji i Transportu .
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska