XLV (45) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLV (45) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28 kwietnia 2020 roku o godz.16.00 w siedzibie
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
Księdza Popiełuszki 2, (sala gimnastyczna)

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska