XLIX (49) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLIX (49) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 17 czerwca 2020 roku o godz. 1030
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XLVI (46), XLVII (47), XLVIII (48) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2020- referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Przyjęcie bilansu skonsolidowanego Powiatu Gołdapskiego za rok 2019 – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska