XLIV (44) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XLIV (44) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 5 listopada 2021 roku o godz. 11.30  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N),Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”.
    2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
    3. zmian budżetu powiatu w roku 2021.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., pozycja 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk