XLIII (43) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLIII (43) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 6 kwietnia 2020 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska