XLI (41) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLI (41) posiedzenie
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28 lutego 2023 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie planu naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 – referują Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi .
  3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 71/3 o pow. 0,0264 ha, 72/2 o pow. 0,0358 ha, 73/2 o pow. 0,0290 ha położonych w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 22/2 o pow. 0,1139 ha i 38/2 o pow. 0,0129 ha, położonej w obrębie Zawady gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 60/2 o pow. 0,1668 ha, położonej w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 209/3 o pow. 0,0082 ha i 211/6 o pow. 0,1748 ha, 216/9 o pow. 0,0200 ha i 216/11 o pow. 0,0267 ha, położonych w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska