XIV (14) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XIV (14) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 19 września 2019 roku o godz. 16.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII (13) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2019 w Powiecie Gołdapskim.
 8. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N- na odcinku Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki”,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2019.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Zapytania Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., 511 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

 Anna Falińska