XCVII (97) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCVII (97) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 18 listopada 2021 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego – referuje Wicestarosta Gołdapski.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska