XCVI (96) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCVI (96) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 17 listopada 2021 roku o godz. 08.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XCII (92), XCIII (93), XCIV (94), XCV (95) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2021 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 4. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2021 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

      – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

     – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

     – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi,
  2. nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Geodeta Powiatowy.
 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2021- referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska