XCV (95) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCV (95) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 10 listopada 2021 roku o godz. 12.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
    2. projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska