XC (90) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XC (90) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 14 września 2021 roku o godz. 13.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi.
  3. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w sprawie wyrażenie zgody
    na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
  4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad

                                                                              Starosta Gołdapski

                                                                              Marzanna Marianna
                                                                              Wardziejewska