VI (6) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na VI (6) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 22 marca 2019 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu,
    2. przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

   

Przewodnicząca Rady Powiatu

Anna Falińska