V (5) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad V (5) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu  17 grudnia  2018 roku o godz. 1240
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska