LXXXVI (86) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXVI (86) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 
  1. udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego
   we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Liceum Ogólnokształcacemu im. Jana Pawła II w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji – referuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Gołdapi.
  2. wyrażenia opinii na temat pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zobowiązania – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.                                                                                                                             

                                                                                  Starosta Gołdapski

                                                                                 Marzanna Marianna

                                                                                 Wardziejewska