LXXXIX (89) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXIX (89) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 1 września 2021 roku o godz. 12.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska