LXXXIV (84) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXIV (84) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 31 maja 2021 roku o godz. 08.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi,
  2. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi,
  3. rozpatrzenia petycji mieszkańców w zakresie remontu drogi powiatowej nr 4842N ul. Sikorskiego w Gołdapi – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2020 – referuje Starosta Gołdapski.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska